Galego | Castellano | English

CGAC
Horario: aberto de 11 a 20 h
Entrada gratuíta

Luns pechado 


Síguenos en:
Facebook Twitter Youtube Instagram rss
CURSO DE  INTRODUCIÓN Á ÓPERA CONTEMPORÁNEA:CECI N’EST PAS UN OPÉRA

23-24-30 de novembro - 1 decembro 2020

CURSO DE INTRODUCIÓN Á ÓPERA CONTEMPORÁNEA:CECI N’EST PAS UN OPÉRA


Horario: de 18:30 a 20:30 h

O termo ópera pode evocar unha arte destinada ao mundo burgués, ou cando menos, allea ás inquedanzas propias do século XXI, coas súas controvertidas e poliédricas visións da arte e do ser humano.

No entanto, poucas artes teñen reflexionado con tal impacto sobre quen somos e como actuamos como a ópera contemporánea, na que teñen cabida unha ampla variedade de linguaxes novas e rupturistas, escenografías radicais e dramaturxias que xa forman parte do novo canon estético.

Hoxe máis ca nunca atinxíronse as maiores cotas de innovación e creatividade na ópera, grazas á atracción que sentiron por ela grandes directores de escena (Patrice Chéreau, Peter Brook, Peter Sellars, Frank Castorf...), escenógrafos (Marina Abramovic, Calixto Bieito, Bob Wilson etc.) ou videoartistas e artistas plásticos (como Bill Viola ou Jaume Plensa). A revolucionar o mundo da ópera tamén contribuíron as tecnoloxías aplicadas á dramaturxia visual e a combinación de sonoridades totalmente novas coas tradicionais, tanto no ámbito dos sons orquestrais como, sobre todo, no tocante ás múltiples posibilidades do canto e da voz na era dixital.

Este curso pretende iniciar na ópera actual a aquelas persoas totalmente alleas a ela que queiran indagar, preguntarse e coñecer os conceptos básicos musicais que a conforman, por que e como xorden, mergullarse nas distintas tipoloxías de ópera: expresionista, dodecafónica, serial, ópera-instalación, Literaturoper, etc., sempre concedéndolles unha especial relevancia ás producións máis emblemáticas.

Durante catro sesións, farase un percorrido polas óperas fundamentais dos séculos XX e XXI que fixeron evolucionar o xénero ata a máis estrita contemporaneidade, vinculándoas co seu contexto social e artístico, deténdonos nos seus elementos musicais máis importantes e elaborando un estudo estético-hermenéutico que relacione a produción dos seus compositores coas correntes estéticas que cada ópera mellor representa, a través dunha metodoloxía transversal que transitará entre a antropoloxía, a psicoloxía da música e a musicoloxía.

As sesións terán unha duración aproximada de 2 horas, nas que se tratará o movemento estético no que se encadra a obra, o perfil biográfico e estilístico do compositor e os aspectos máis destacados da súa forma de compoñer, a ópera obxecto de análise e, finalmente, os procedementos máis destacados da obra tanto no plano da escoita como no da escritura.

ROSA MARÍA FERNÁNDEZ (Ponferrada, León, 1970) é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Oviedo (coa especialidade de Musicoloxía) e doutora cum laude en Música Contemporánea pola Universidade Autónoma de Barcelona. É académica correspondente por Santiago de Compostela da Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. É investigadora sobre música contemporánea no Institut de Recherche en Musicologie da Universidade da Sorbona. É así mesmo autora de varios libros sobre música e compositores galegos dos séculos XX e XXI, así como de numerosos artigos para revistas académicas e congresos internacionais.

PERSOAS DESTINATARIAS
O curso está dirixido a persoas que, sen teren coñecementos musicais concretos, queiran abrirse ao ámbito da ópera contemporánea.


En función da situación sanitaria que exista no momento da realización do curso, este realizarase na modalidade presencial ou en liña.

PRAZAS: 30 

MATRÍCULA: 20 €

INSCRICIÓN

As persoas interesadas poden enviar unha mensaxe electrónica a cgac.educacion@xunta.gal. Nela deberán indicar o seu nome completo, DNI, estudos, área de traballo ou interese, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto. Unha vez aceptada a solicitude, as persoas inscritas serán informadas sobre como realizar o pagamento.

CERTIFICACIÓN: O CGAC expediralles un certificado a todas aquelas persoas que asistan, como mínimo, ao 75 % das sesións.

Dirixe: Rosa María Fernández

Coordina: Gema Baños


Folleto da actividade


Rúa Valle Inclán, 2
15703 Santiago de Compostela
España
Tel.: (+34) 981 546 619
cgac@xunta.gal