Galego | Castellano | English

CGAC
Horario: aberto de 11 a 20 h
Entrada gratuíta
Luns pechado
Síguenos en:
Facebook Twitter Youtube Instagram rss

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a segunda edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea co fin de promover a produción de pensamento sobre arte contemporánea en lingua galega.

O ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro dentro dalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro.

Para máis información poden consultar as bases reguladoras da convocatoria.

Extracto da Orde

COMPOSICIÓN DO XURADO 

Por Orde do 3 de xuño de 2019 (DOG núm. 112 do 14 de xuño) convócase o II Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea así como as bases que regulan a súa concesión.

No artigo 12 da orde de convocatoria establécese a composición do xurado encargado de realizar a valoración do premio.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo12.2 da Orde de convocatoria,

Resolvo:

Designar como membros do xurado encargado de realizar a valoración para a concesión do II premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporánea as seguintes persoas:

Presidente: Santiago Olmo García, director do Centro Galego de Arte Contemporánea(CGAC)

Vogais

- Xosé Antón Castro Fernández, profesor da facultade de Belas Artes de Pontevedra (Universidade de Vigo), crítico de arte e comisario de exposicións. 

- Susana Cendán Caaveiro, profesora da facultade de Belas Artes de Pontevedra,(Universidade de Vigo), crítica de arte e comisaria de exposicións.

- Miguel Anxo Rodríguez González, profesor da facultade de Historia da Arte (Universidade de Santiago de Compostela). 

Secretaria: Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC.No ano do seu 25º aniversario, o Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a primeira edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea co fin de estimular a investigación e a produción de textos sobre esta materia en lingua galega.

O ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro dentro dalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro.

Para máis información poden consultar as bases reguladoras da convocatoria.

COMPOSICIÓN DO XURADO

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018

En virtude do establecido no artigo 11.2 da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se convoca o I premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea, procédese a dar publicidade á Resolución do 23 de abril de 2018 do Secretario Xeral de Cultura pola que se designan as persoas que formarán parte do xurado encargado de realizar a valoración do devandito premio, de acordo co seguinte:


Presidente: Santiago Olmo García, Director do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)

Vogais

- Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega e catedrático de Historia contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela

- Mónica Maneiro, directora de Dardo Magazine e comisaria de exposicións

- Antón Castro, profesor da facultade de Belas Artes de Pontevedra, crítico de arte e comisario de exposicións

Secretaria: Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC

O 17 de setembro de 2018, o xurado resolveu por unanimidade premiar o ensaio “A arte está feita dunha materia incerta e fragmentaria”, do artista ourensán Rosendo Cid.
Rúa Valle Inclán, 2
15703 Santiago de Compostela
España
Tel.: (+34) 981 546 619
Fax: (+34) 981 546 625
cgac.xunta.gal