Galego | Castellano | English

CGAC
Horario: aberto de 11 a 20 h
Entrada gratuíta

Luns pechado 


Síguenos en:
Facebook Twitter Youtube Instagram rss

IV EDICIÓN DO PREMIO CGAC DE INVESTIGACIÓN E ENSAIO SOBRE ARTE
CONTEMPORÁNEA 

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a cuarta edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea co fin de promover a produción de pensamento sobre arte contemporánea en lingua galega. 

O ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro dentro dalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro. 

Para máis información poden consultar as bases reguladoras da convocatoria.

Extracto da Orde

Resolución da Secretaría Xeral de Cultura pola que se designan as persoas membros do xurado para a concesión do IV Premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporánea.

Por Orde do 20 de maio de 2021 (DOG núm. 104 do 4 de xuño) convócase o IV Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea así como as bases que regulan a súa concesión. No artigo 12 da orde da convocatoria establécese a composición do xurado encargado de realizar a valoración do premio. En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo 12.2 da Orde da convocatoria, 

Resolvo:

Primeiro: Designar como membros do xurado encargado de realizar a valoración para a concesión do IV premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporánea ás seguintes persoas: 

Presidente: Santiago Olmo García, director do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).  

Vogais: 

-Silvia García González, profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo. 

-Federico Antonio López Silvestre, profesor da Facultade de Historia da Universidade de Santiago de Compostela. 

-Ángel Calvo Ulloa, crítico e comisario independente. 

 Secretaria: Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC.


APERTURA DO PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS DE ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA FORMAR PARTE DA COLECCIÓN CGAC DENTRO DA SECCIÓN CGAC- XACOBEO  

No marco do Plan de reactivación nos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da Covid-19, a Dirección Xeral de Politicas Culturais, a través do CGAC, promove unha convocatoria para a adquisición de obras de arte contemporánea de artistas galegos para a súa incorporación á Colección CGAC dentro da sección CGAC - Xacobeo cos seguintes obxectivos:

·         Apoiar o sector das artes visuais e máis concretamente aos autores galegos/as de obras de arte e galerías de arte da Comunidade Autónoma de Galicia.

·         Enriquecer a Colección CGAC cunha oferta ampla, diversificada e atractiva de obras que completen os seus fondos e dialoguen con eles.

Poderán presentar as súas solicitudes:

 

·         Galerías de arte con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

·         Autores de obras de arte galegos/as ou residentes en Galicia non representados por unha galería galega e con domicilio fiscal en Galicia.

 

O prazo para a presentación de solicitudes remata o 24 de agosto de 2020.

Contacto: xerencia.cgac@xunta.gal;  981 546 606 / 981 546 614 

 

Documentos relacionados:

Resolución coas bases da convocatoria

Anexo I

Resolución nomeamento da comisión de valoración

Enlaces de interés: 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A


RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA LA COLECCIÓN  CGAC, SECCIÓN CGAC-XACOBEO


III EDICIÓN DO PREMIO CGAC DE INVESTIGACIÓN E ENSAIO SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEA

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a terceira edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea co fin de promover a produción de pensamento sobre arte contemporánea en lingua galega.

Nesta ocasión o ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro nalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro.

Os autores premiados nas anteriores edicións foron o artista Rosendo Cid (Ourense, 1974), pola súa reflexión acerca da práctica artística contemporánea titulada A arte está feita dunha materia incerta e fragmentaria, e a crítica, investigadora e comisaria María Marco (Vigo, 1979), polo orixinal Tigres en magnolias. A maxia como transformación na arte contemporánea.

Para máis información poden consultar as bases reguladoras da convocatoria.

Extracto da Orde


COMPOSICIÓN DO XURADO 

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2020 

Pola orde do 16 de xuño de 2020 (DOG núm. 127 de 29 de xuño ) convócase o III Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea así como as bases que regulan a súa concesión. 

No artigo 12 da Orde da convocatoria establécese a composición do xurado encargado de realizar a valoración do premio. 

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo12.2 da Orde da convocatoria.

Resolvo:

Designar como membros do xurado encargado de realizar a valoración para a concesión do III premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporánea ás seguintes persoas: 

Presidente: Santiago Olmo García, director do Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) 

Vogais: 

- Alberto Ruiz de Samaniego, profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo) crítico de arte e comisario de exposicións.

- David Chao Castro, profesor da  Facultade de Historia da Arte (Universidade de Santiago de Compostela).

- Natalia Poncela López, crítica de arte e comisaria de exposicións.

Secretaria: Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC.

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Cultura, pola que se dá publicidade da concesión do III Premio CGAC de investigación e ensaio sobre a arte contemporánea do ano 2020.II EDICIÓN DO PREMIO CGAC DE INVESTIGACIÓN E ENSAIO SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEA 

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a segunda edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea co fin de promover a produción de pensamento sobre arte contemporánea en lingua galega. 

O ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro dentro dalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro. 

Para máis información poden consultar as bases reguladoras da convocatoria.

Extracto da Orde 


COMPOSICIÓN DO XURADO 

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2019 

Pola Orde do 3 xuño de 2019 (DOG núm. 112 do 14 de xuño) convócase o II Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporáneo así como as bases que regulan a súa concesión. 

No artigo 12 da Orde da convocatoria establécese a composición do xurado encargado de realizar a valoración do premio. 

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo12.2 da Orde da convocatoria.

Resolvo: 

Designar como membros do xurado encargado de realizar a valoración para a concesión do II premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporáneo ás seguintes persoas: 

Presidente: Santiago Olmo García, director do Centro Galego de Arte Contemporá neo(CGAC) 

Vogais: 

- Xosé Antón Castro Fernández, profesor da facultade de Belas Artes de Pontevedra (Universidade de Vigo), crítico de arte e comisario de exposicións.

-Susana Cendán Caaveiro, profesora da facultade de Belas Artes de Pontevedra ( Universidade de Vigo), crítica de arte e comisaria de exposicións. 

-Miguel Anxo Rodríguez González, profesor da facultade de Historia dá Arte (Universidade de Santiago de Compostela). 

Secretaria: Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC.


PREMIO II EDICIÓN


I EDICIÓN DO PREMIO CGAC DE INVESTIGACIÓN E ENSAIO SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEA

No ano do seu 25º aniversario, o Centro Galego de Arte Contemporánea convoca a primeira edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea a fin de estimular a investigación e a produción de textos sobre esta materia en lingua galega.

O ensaio gañador será premiado con 3.000 euros ademais da súa publicación en forma de libro dentro dalgunha das coleccións que conforman a liña editorial do centro. 

Para máis información poden consultar as bases reguladoras da convocatoria.

COMPOSICIÓN DO XURADO 

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018

En virtude do establecido no artigo 11.2 da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se convoca o I premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea, procédese a dar publicidade á Resolución do 23 de abril de 2018 do secretario xeral de Cultura pola que se designan as persoas que formarán parte do xurado encargado de realizar a valoración do devandito premio, de acordo co seguinte: 

Presidente: Santiago Olmo Garc
Rúa Valle Inclán, 2
15703 Santiago de Compostela
España
Tel.: (+34) 981 546 619
cgac@xunta.gal