4th EDITION OF THE CGAC AWARD FOR RESEARCH AND ESSAY ON CONTEMPORARY ART

Thursday, 20 de May do 2021

The Galician Centre of Contemporary Art announces the second edition of the CGAC Award for Research and Essay on Contemporary Art aimed at generating reflection on contemporary art in the Galician language.

The winning essay will be awarded 3,000 euros in addition to being published in book form as part of one of the Centre's editorial collections.

Order extract

Composición do xurado:

Resolución da Secretaría Xeral de Cultura pola que se designan as persoas membros do xurado para a concesión do IV Premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporánea.

Por Orde do 20 de maio de 2021 (DOG núm. 104 do 4 de xuño) convócase o IV Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea así como as bases que regulan a súa concesión.

No artigo 12 da orde da convocatoria establécese a composición do xurado encargado de realizar a valoración do premio.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo 12.2 da Orde da convocatoria, 

Resolvo:

Designar como membros do xurado encargado de realizar a valoración para a concesión do IV premio CGAC de investigación e ensaio en arte contemporánea ás seguintes persoas: 

Presidente:

  • Santiago Olmo García, director do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).  

Vogais: 

  • Silvia García González, profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo. 
  • Federico Antonio López Silvestre, profesor da Facultade de Historia da Universidade de Santiago de Compostela. 
  • Ángel Calvo Ulloa, crítico e comisario independente. 

Secretaria:

  • Elena Expósito García, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC.