foto CURSO ARTE NA AULA careta

ARTE NA AULA LER, CREAR E COMUNICAR A TRAVÉS DE IMAXES

16 Febreiro 2024 - 23 Novembro 2024
MODALIDADE EN LIÑA: venres 16 de febreiro de 18:00 a 20:30h e sábado 17 de febreiro de 10:00 a 14:30h

MODALIDADE PRESENCIAL: sábados de 10:00 a 14:15 h e de 16:00 a 19:30h
Coordinación:
Virginia Villar
Dirección:
Gael Zamora Lacasta
Prazas:
20

Vivimos rodeados de imaxes e temos, máis ca nunca, acceso a ferramentas que nos permiten crear mensaxes visuais ou audiovisuais e compartilas. A linguaxe visual proponnos un achegamento espontáneo ao mundo, a través do cal consumimos, gozamos e mesmo xeramos imaxes de forma instintiva. Pero, coma calquera outra linguaxe, a nosa capacidade para interpretar e crear de forma coherente, libre e autónoma está directamente ligada ao coñecemento e á práctica dese código de expresión e comunicación. Este curso achegaranos de forma práctica ás ferramentas que nos permiten planificar e deseñar unha mensaxe, compoñela e darlle forma, expresar unha idea e comunicarnos coa contorna de forma visual. As persoas que asistan ao curso en calquera das súas dúas modalidades poderán observar, reflexionar e experimentar por medio de diferentes soportes: álbums ilustrados, fotografías, storyboard, carteis, arte urbana, pintura, cinema, publicidade… A partir do aprendido, poñerán en práctica pequenas propostas de creación, vivenciando a experiencia e converténdoa en punto de partida para o deseño de propostas de aula, así como para a produción de imaxes propias .

Os obxectivos deste encontro son tomar contacto coa imaxe e as súas posibilidades como recurso educativo; desenvolver a capacidade para observar, interpretar e crear imaxes comunicativas e expresivas, e explorar recursos e propostas que favorezan aprendizaxes globalizadas a través da plástica xerando dinámicas creativas entre profesionais do ámbito da educación artística, co fin de que estas prácticas se trasladen ao alumnado

Programa:

As persoas interesadas poderán optar por inscribirse nunha das seguintes quendas:

MODALIDADE EN LIÑA

QUENDA I

Venres 16 de febreiro de 18:00 a 20:30 h e sábado 17 de febreiro de 10:00 a 14:30 h

Prazo de inscrición: 5 e 6 de febreiro de 2024

MODALIDADE PRESENCIAL

QUENDA I

9 de marzo de 10:00 a 14:15 e de 16:00 a 19:30 h

Prazo de inscrición: 28 e 29 de febreiro de 2024

QUENDA II

6 de abril de 10:00 a 14:15 e de 16:00 a 19:30 h

Prazo de inscrición: 26 e 27 de marzo de 2024

QUENDA III

26 de outubro de 10:00 a 14:15 e de 16:00 a 19:30 h

Prazo de inscrición: 15 e 16 de outubro de 2024

QUENDA IV

23 de novembro de 10:00 a 14:15 e de 16:00 a 19:30 h

Prazo de inscrición: 12 e 13 de novembro de 2024

 

Imparten:

GAEL ZAMORA LACASTA (Cangas do Morrazo, Pontevedra, 1978) é titulada en Historia da Arte e Educación Primaria. Exerce como profesora do Departamento de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal na Facultade de Educación de Segovia da Universidade de Valladolid. É, ademais, educadora artística con ampla experiencia en museos con todas as franxas de idade dentro da educación formal e non formal. Ten experiencia como coordinadora e relatora en cursos para docentes sobre creatividade, recursos didácticos e arte no CGAC, o Museo de Arte Contemporánea Esteban Vicente, o Centro para las Artes y el Diseño Palacio Quintanar, o Museo Lázaro Galdiano, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade de Valladolid, a Universidade Autónoma de Madrid, o movemento de renovación pedagóxica Acción Educativa e os centros de formación do profesorado de Soria, Segovia, Ávila, Madrid e Cuenca.

 

Persoas destinatarias:

Docentes de calquera das etapas da educación formal (infantil, primaria, secundaria e bacharelato, ciclos formativos ou graos de educación), profesionais da educación artística, persoas interesadas na didáctica da arte e estudantes de Belas Artes ou Ciencias da Educación.

 

 

Inscrición:

O curso é de balde. As persoas interesadas poden enviar unha mensaxe electrónica a cgac.educacion@xunta.gal na que deberán indicar os apelidos e o nome, DNI, estudos, área de traballo ou interese, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto. Cada solicitante recibirá unha mensaxe electrónica de confirmación. Poderán inscribirse un máximo de dous participantes por solicitude.

 

Certificación:

O CGAC entregaralles un certificado ás persoas que asistan á totalidade de cada quenda