Consello asesor

O Consello Asesor do CGAC, creado polo Decreto 163/2018, de 13 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo, na actualidade Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, é un órgano colexiado de consulta e asesoramento para os asuntos relacionados coas competencias do CGAC e de participación dos axentes socieconómicos relacionados co desenvolvemento da arte contemporánea en Galicia.

Está integrado por persoas vinculadas coa creación cultural e de recoñecido prestixio no ámbito da arte contemporánea.

Actualmente os compoñentes do Consello Asesor do CGAC son:

  • Román Rodríguez González
  • Anxo M. Lorenzo Suárez
  • Santiago Olmo García
  • Silvia García González
  • Celestino García Braña
  • Xosé Antón Castro Fernández
  • Cecilia Pereira Marimón
  • Agar Ledo Arias
  • Luz Marina Álvarez Moreira