Solicitude de imaxes

O CGAC dispón dun arquivo de imaxes das obras pertencentes á colección CGAC, ás coleccións depositadas no centro e das exposcións do CGAC.

Para solicitar fotografías deste arquivo co fin de reproducilas ou publicalas en calquera soporte é preciso cubrir o seguinte formulario. O persoal do centro responderá á súa petición por correo electrónico tan pronto como sexa posible.

Lembre que as obras fotografadas poden estar suxeitas a dereitos de autor. É responsabilidade do solicitante obter do artista, dos titulares dos dereitos ou da entidade de xestión correspondente os permisos necesarios para o seu uso.

Se a solicitude de imaxes a formula un medio de comunicación, deberá ir dirixida a cgac.registro@xunta.gal.

Datos do solicitante
Datos da imaxe
Máximo un arquivo.
Límite de 50 MB.
Tipos permitidos: gif, jpg, jpeg, png.
CAPTCHA