Obras

VÁZQUEZ, Xesús

¡Las cosas que hemos visto!

Outros - 1981
FRAGATEIRO, Fernanda

“Depth must be Hidden. Where? On the Surface”. Hugo von Hofmannsthal, quoted by Beatriz Colomina, Privacy and Publicity. “A profundidade está escondida. Onde? Á superficie”. Hugo von Hofmannsthal, citado por Italo Calvino, Seis propostas para o próximo mi

Outros - 2000
PEREIRA, Fernando José

#1. "The Artist as Arctic Explorer"

Outros - 2009
PEREIRA, Fernando José

#2. Da serie "The Artist as Arctic Explorer"

Outros - 2009
PEREIRA, Fernando José

#3. Da serie "The Artist as Arctic Explorer"

Outros - 2009
PEREIRA, Fernando José

#4. Da serie "The Artist as Arctic Explorer"

Outros - 2009
SANDER, Karin

0,0479166666666667

Outros - 2003
VÁZQUEZ, Xesús

1066

Outros - 1993
SIDEN, Ann-Sofi

3 MPH (Horse to Rocket)

Outros - 2002
TOUBES, Xavier

37772

Outros - 2007
CHRISTO

5,600 m3 Package-Project Documenta 4, Kassel (da carpeta "Joseph Beuys")

Outros - -
DOWNSBROUGH, Peter

7 come 11

Outros - 1980
SUSSMAN, Eve

89 Seconds at Alcázar

Outros - 2004
CIDRÁS, Salvador

9 Tipos de encuesta. 01. Al fin y al cabo uno nunca sabe con quien trata 02. El truco de dormirse 03. Puede ser que nos hallamos hecho amigos, y puede que no 04. Bastantes muchachos de la base 05. Shock nervioso 06. Un episodio antiguo de matrimonio con h

Outros - 2001
MITJÀ, Jordi

A bruit secret

Outros - 2005