Carrusel de imaxes de exposición

12breaking
1breaking
2breaking
3breaking
4breaking
5breaking
6breaking
7breaking
8breaking
9breaking
11breaking
14breaking
10breaking
17breaking
18breaking
22breaking
23breaking
24breaking
56breaking
77breaking
Pausa
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

BREAKING THE MONUMENT (IMAGES OF RESISTANCE)

25 Febreiro 2021 - 13 Xuño 2021
Soto
Comisariado:
Santiago Olmo, Fernando Gómez de la Cuesta
Artistas:
Ana Laura Aláez, Manal Al Dowayan, Ghada Amer, Zoulikha Bouabdellah, Kimsooja, Claudia Peña Salinas, Marinella Senatore, María María Acha-Kutscher

O poder das imaxes, dos símbolos, da icona, pero tamén a representación política da historia, as súas manipulacións e omisións, son cuestións sobre as que se reflexionou de forma abundante desde a propia teoría e a historia da arte.

O novo monumento xa non é aquel que comparece sobre o pedestal no espazo público, xa non se trata da métopa sobre o muro, da placa sobre a parede, do busto do político, do retrato ecuestre do militar, da estatua do evanxelizador, da homenaxe ao conquistador, nin deses fálicos monólitos que se manteñen erectos nas nosas prazas. O novo monumento responde a iconografías máis sibilinas que son indiscriminadamente distribuídas polas redes, signos enxeñosos que nos resultan atractivos na súa superficie, símbolos de aparencia amable que asimilamos case sen darnos conta, sen apenas xerar conflito, pero que van institucionalizando no noso interior todas esas ideas tiranas e indiscriminadas, que van logrando os seus demoledores obxectivos, en ocasións desde o ruído, noutras desde o silencio e aocultación.

Breaking the Monument é unha selección de obras de artistas provenientes de contextos moi diferentes que, de moi diversas maneiras, atacan o poder das imaxes preestablecidas, de todas aquelas que nos manipulan e condicionan, que nos limitan, que nos reproban, censuran e autocensuran. Un conxunto de creadoras que traballan desde a sutileza, pero tamén desde o ataque frontal, desde a iconoclastia e a subversión dos símbolos, desde unhas novas imaxes de loita e de contrapoder, desde a omisión, a transmutación e a ironía, desde a visibilización e o conflito, unha imaxinería de defensa, reacción e contraataque, que opera desde a barricada e a poesía, que funde os bronces, que converte en entullos o mármore, que crea as novas imaxes de resistencia desde a emoción e a razón.