Portas de luz. Unha achega ás artes e á cultura na Galicia dos 70

30 Xaneiro 2009 - 03 Maio 2009
Artistas:
Varios