DIEGO SANTOMÉ. PEZA EN ESQUINA E OUTROS ESPAZOS EN CONFLICTO

Venres, 20 de Xuño do 2014

As estratexias discursivas en que se fundamenta a obra de Diego Santomé (Vigo, 1966) están directamente vinculadas cos conceptos de utopía e fracaso, equilibrio e inestabilidade. Tanto na elección dos materiais coma no proceso de traballo, Santomé parte de cuestións ligadas ás circunstancias cotiás e á súa transformación, mostrando a posibilidade/imposibilidade dunha nova orde na que a sociedade acade un equilibrio.

Folleto da exposición

Dossier de prensa