Novas

Xoves, 22 de Xuño do 2017

LUGAR: CONTINXENCIAS DE USO

Lugar: continxencias de uso constitúe un achegamento á significación existencial do espazo arquitectónico. O proxecto mostra obras site-specific das artistas Patricia Esquivias, Luciana Lamothe e Sofía Táboas producidas para distintas localizacións do edificio de Álvaro Siza. A orixe das súas propostas desenvólvese no ámbito da cidade contemporánea e a arquitectura, á vez que teñen como denominador común a promoción de actos que interpelan contornas arquitectónicas concretas. Os seus traballos falan do tectónico, da morfoloxía dos materiais aos elementos construtivos; da dimensión histórica e simbólica á perceptiva e cognitiva, que é en último termo o fin que xustifica a construción espacial e polo tanto a arquitectura.

Folleto da exposición

Videopresentación


ttp://artishockrevista.com/2017/09/26/lugar-contingencias-espana/

http://www.crtvg.es/cultural/corte-a-corte/sofia-taboas-artista-mexicana-participa-na-exposicion-contingencias-de-uso-do-cgac

https://www.arteinformado.com/agenda/f/lugar-contingencias-de-uso-141461

http://www.expressan.com/lugar-contingencias-de-uso-cgac-lamothe-esquivias-taboas/

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/60525-cgac-acolle-exposicion-lugar-continxencias-uso-fusiona-escultura-edificio-lvaro-siza

http://www.arte.gal/2017/06/23/lugar-continxencias-de-uso/

https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/cgac-acolle-lugar-continxencias-uso-un-proxecto-creado-mulleres/idEdicion-2017-06-23/idNoticia-1061421/

http://culturagalega.gal/noticia.php?id=27634

https://www.cultura.gal/gl/nova/33458/as-artistas-sofia-taboas-patricia-esquivias-e-luciana-lamothe-exploran-no-cgac-o-espazo-arquitectonico


Venres, 2 de Xuño do 2017

BAÑISTAS. FOTOGRAFÍAS ATOPADAS, 1880-1963

Bañistas está constituído por un amplo conxunto de fotografías anónimas de mozos seminús, cubertos apenas cun traxe de baño, retratados en contacto coa natureza. Mozos que aparecen no exterior: á beira das praias, das piscinas ou no campo, en lagoas ou ríos, e que recrean a tradicional iconografía dos bañistas que tivo gran predicamento ao longo de toda a historia da arte.

Este proxecto expositivo enmárcase nesa vía de traballo amplamente desenvolvida internacionalemente (pero aínda practicamente descoñecida en España), na que ese material fotográfico democrático, anónimo, abandonado, pobre e vulgar pasa a se converter, por mor do gusto, o coñecemento e o sentido estético dos creadores e coleccionistas, nun artefacto cultural, nunha produción artística, nun proxecto expositivo e editorial. E iso todo é xustamente o que pretende ser Bañistas.

Folleto da exposición

Dossier de prensa

Venres, 17 de Febreiro do 2017

[EX]POSICIÓNS CRÍTICAS. DISCURSOS CRÍTICOS NA ARTE ESPAÑOLA, 1975-1995

O proxecto [EX]POSICIÓNS CRÍTICAS. Discursos críticos na arte española, 1975-1995, dirixido por Santiago Olmo e comisariado por Armando Montesinos e Mariano Navarro, pretende facer visible a existencia de criterios e interpretacións críticas que conformaron discursos e liñas teóricas diferentes, en ocasións con elementos compartidos e noutras claramente enfrontados, o que desmente así o lugar común de que no mundo da arte española non houbo un pensamento crítico.

Folleto da exposición

Video presentación

Dossier de prensa
Venres, 4 de Novembro do 2016

BERTA CÁCCAMO. EXPANSIÓN ENSAIO

De vocación temperá, Berta Cáccamo (Vigo, 1963) creceu nun universo ligado á creación. Considerada unha das pintoras españolas mais importantes da súa xeración , foi capaz de destilar influencias afastadas no tempo, sempre disposta ao debate coa súa obra, cos problemas da arte e coas súas imaxes.
Esixente e reflexiva, a súa pintra é produto dunha mirada inquieta, emocional e afectiva. Por iso é polo que o título da exposición fale de expansión porque a súa obra é ao tempo un proxecto vital, e de ensaio, porque se escribe en presente continuo e se inscribe na memoria da pintura como material fundamental.

Folleto da exposición

Dossier de prensa
Venres, 28 de Outubro do 2016

EVA LOOTZ. CUT THROUGH THE FOG

Esta exposición non se expón como unha antolóxica —imposible encerrar nunha soa mostra máis de corenta anos de traballo incesante—; trátase máis ben dunha aproximación a unha serie de pezas significativas que arrincan na década dos setenta para chegar ata a actualidade. Atopamos así unha ampla recompilación de traballos daquela primeira etapa, aínda que con máis exactitude, conviría denominalos obxectos. Neles prima unha actitude de procura e experimentación cos máis diversos materiais, un primeiro bloque constitúeno unhas peculiares superficies pictóricas onde se suprimiu a cor para indagar nos comportamentos dos pigmentos e dos soportes: alcatrán, alkil, parafina, lacre, carbón, fibra de vidro, la, muletón, lona, tarlatana, esparto, feltro…

Folleto da exposición

Dossier de prensa