Antón Reixa. Leccións de cousas

2011
978-84-938886-2-6
35.00€
Páxinas:
52 pp. + 408 pp. + 1 CD, 16,5 x 24 cm
Dimensións:
b/n, color
Idiomas:
Galego
Castelán
Inglés
Ilustracións:
rústica
Sinopse:
Distribuído por La Oficina de Arte y Ediciones