Fernando Casás. O agora xa foi e o denantes será

2014
978-34-453-5073-7
28.00€
Autores/as:
Xosé M.ª Álvarez Cáccamo, Fernando Casás, Roberto Grey, Miguel von Hafe Pérez
Páxinas:
224 pp.
Dimensións:
21 x 25,5 cm
Idiomas:
Galego
Castelán
Inglés
Ilustracións:
cor
Encadernación:
rústica