Exposicións

29 Setembro 2023 - 14 Xaneiro 2024
Planta primeira
Comisariado:
Pedro de Llano Neira

No período comprendido entre 1965 e 1975, a arte conceptual supuxo un cambio de paradigma inédito ata entón na historia da arte. Pasouse dunha arte concibida como obxecto autónomo a outro modelo no que se puña en cuestión esa autonomía e se favorecía o procesual.