Actividades

O Departamento de Actividades e Educación do CGAC desenvolve o seu programa cunha finalidade primordial: achegar a arte á sociedade a través da análise rigorosa de cuestións cruciais inherentes á actividade artística contemporánea.

Ciclos de cine e de conferencias, talleres, seminarios e concertos constitúen a oferta fundamental de actividades do centro, que procura involucrar un abano de público que oscila desde o sector profesional do mundo da arte e da cultura ata o cada vez máis numeroso colectivo de artistas e estudantes de belas artes e historia, sen esquecer a todas aquelas persoas interesadas na evolución da arte e a reflexión estética.

Ao mesmo tempo, o CGAC desenvolve programas específicos para centros educativos, así como un servizo de visitas guiadas, co propósito de dotar os distintos colectivos que se achegan ao museo das ferramentas necesarias para entender a arte actual e, por extensión, o mundo no que vivimos.

Se desexa recibir información sobre as actividades do CGAC, pode solicitalo enviando unha mensaxe aos seguintes enderezos electrónicos:  
cgac.educacion@xunta.gal
cgac.pedagogia@xunta.gal

O número de prazas dispoñibles para participar nas actividades do CGAC poderá variar en función dos posibles cambios normativos relacionados coa COVID-19.

16 Febreiro 2024 - 23 Novembro 2024
MODALIDADE EN LIÑA: venres 16 de febreiro de 18:00 a 20:30h e sábado 17 de febreiro de 10:00 a 14:30h

MODALIDADE PRESENCIAL: sábados de 10:00 a 14:15 h e de 16:00 a 19:30h

Este curso achegaranos de forma práctica ás ferramentas que nos permiten planificar e deseñar unha mensaxe, compoñela e darlle forma, expresar unha idea e comunicarnos coa contorna de forma visual.

24 Xaneiro 2024 - 29 Maio 2024
mércores de 19:00 a 20:30 h

Este curso propón unha deriva pola historia da fotografía desde o primeiro desexo de crear unha imaxe pola acción da luz ata o xurdimento das vangardas nos primeiros anos do século XX.

16 Abril 2024 - 28 Maio 2024
martes de 19:00 a 20:30 h

Este curso debuxa o pasado, o presente e o futuro das culturas contemporáneas e das modas, ao tempo que transita pola fina liña que separa o divismo na arte do divismo na rúa.

20 Febreiro 2024 - 12 Marzo 2024
martes de 19:00 a 20:30 h

A comezos do século XX, cos movementos vangardistas, empezan a diluírse as fronteiras entre moda e arte, xa que a alta costura e o deseño comezan a traballar coas mesmas técnicas e enfoques que se usaban nas prácticas artísticas.

3 Outubro 2023 - 19 Decembro 2023
Martes, de 19:00 a 20:30 h

“Saínte dunha porta, cancela etc., sobre o que xira”. Esa é a definición de “couzón” que nos ofrece a Real Academia Galega. E se vostede, tras lela, quedou como estaba e se se está preguntando que demos é un “couzón”, pois xa somos dous: vostede, a persoa lectora, e eu, este impersoal narrador (con ínfulas de voz en off cinematográfica) que, sen disimulo, trata de captar a súa atención.

4 Febreiro 2023 - 25 Novembro 2023
Modalidade presencial: sábados de 10:00 a 14:15 e de 16:00 a 19:30 h
Modalidade en liña: venres 5 de maio de 18:00 a 20:30 e sábado 6 de maio de 10:00 a 14:30 h

O debuxo, a pintura e a colaxe forman parte do día a día dunha aula de educación plástica de calquera etapa educativa, pero non é tan frecuente que se desenvolvan proxectos de creación en 3D. Por iso, en 2023, o curso de educación artística Arte na aula centrarase na creación tridimensional.

17 Xaneiro 2023 - 6 Xuño 2023
Martes de 19:00 a 21:00 h

As consecuencias da Segunda Guerra Mundial motivaron o exilio aos Estados Unidos de gran número dos artistas que protagonizaran as vangardas europeas. Nova York converteríase no gran foco artístico internacional, substituíndo o papel que tivera París.

7 Marzo 2023 - 22 Marzo 2023
19:00-20:30 h

Este curso propón revisitar os acontecementos e personaxes esenciais que operaron, desde os primeiros vinte anos do século XX ata os primeiros vinte do século XXI, como centros de opinión para a construción das tendencias de moda e estilo de vida desde a modernidade das vangardas ata a contemporaneidade cultural hip-hop.

27 Setembro 2022 - 20 Decembro 2022
Horario: Martes de 19:00 a 20:30 h

Cando o século XXI non se volvera aínda definitivamente anómalo, o cinema xa incubaba o xerme dunha indefinible estrañeza nos seus relatos alterados.